Bakterie v pitné vodě: riziko pro zdraví a prevence

Bakterie ve vodě
Bakterie ve vodě

Pitná voda je základním prvkem, bez kterého bychom nepřežili. Je nezbytná pro hydrataci, vaření i mytí. Zatímco voda z veřejného vodovodu je obecně považována za bezpečnou, například v té studniční mohou  být přítomny bakterie, které mohou způsobit i vážné zdravotní problémy.

Co jsou bakterie v pitné vodě?

Bakterie jsou mikroorganismy, které mohou být přítomny ve vodě. Některé jsou pro člověka neškodné, ale jiné mohou způsobit nemoci a infekce. Mezi nejčastější bakterie, které mohou být ve vodě přítomny, patří Escherichia coli (E. coli), Salmonella, Legionella nebo Pseudomonas.

Jak se bakterie dostávají do pitné vody?

Bakterie jsou všudypřítomné. Řeky, jezera a další přírodní zdroje vody jsou pro bakterie přirozeným prostředím, kde se množí. Přirozeně je tedy najdeme např. i ve studniční vodě. Rizikem je blízký neutěsněný septik nebo hnojené pole. Ke kontaminaci pak dojde snadno splachem dešťové vody.

V potrubních systémech jsou bakterie bohužel také přítomny. Často je najdeme v zákoutích, kde voda málo cirkuluje. Bakterie si vytváří biofilmy, ve kterých jsou ještě více chráněny. A to i před některými dezinfekcemi.

Čistá voda, základ života
Čistá voda, základ života

Jaké jsou rizika spojená s bakteriemi v pitné vodě?

Bakterie v pitné vodě mohou způsobit řadu zdravotních problémů. Mezi nejčastější z nich patří gastrointestinální infekce, průjem, zvracení, horečka, únava a bolesti břicha. U některých lidí, jako jsou děti, starší lidé a lidé s oslabenou imunitou, mohou být následky závažnější a mohou vést až k hospitalizaci.

Jak předejít možné nákaze bakteriemi z vody?

Prevence bakterií v pitné vodě je klíčová pro ochranu zdraví. Existuje několik kroků, které mohou být použity k minimalizaci rizik.

  1. Výběr zdroje pitné vody – voda z vodovodu je obvykle bezpečná, ale v případě, že máte podezření na znečištění nebo kontaminaci, je lepší použít vodu filtrovanou nebo dočasně pít vodu balenou.
  2. Správné skladování – Pitnou vodu je třeba skladovat správně, aby nedošlo k jejímu znečištění. Voda by měla být skladována v čistých a uzavřených nádobách, daleko od potenciálních zdrojů znečištění.
  3. Čištění vodovodního systému – Vodovodní systém by měl být pravidelně čištěn a dezinfikován, aby se minimalizovala přítomnost bakterií. Pokud máte podezření na znečištění, měli byste informovat místní vodárnu a požádat o kontrolu vodovodního systému.
  4. Hygiena – Dalším krokem je také udržování osobní hygieny, jako je mytí rukou před manipulací s pitnou vodou nebo při přípravě jídla. Dále by měly být potraviny a nádobí umývány v teplé vodě s použitím čistících prostředků.

Závěr

Pitná voda je nezbytným prvkem pro lidský život a pokud se v ní přemnoží bakterie, může to mít negativní dopad na zdraví. Prevence je klíčová pro ochranu zdraví a minimalizaci rizik. Dodržování hygienických zásad, správné skladování vody, výběr vhodného zdroje vody a čištění vodovodního systému jsou nezbytné k minimalizaci rizika přítomnosti bakterií v pitné vodě.

Pokud máte podezření na znečištění pitné vody z komunálního vodovodu, je důležité informovat správce vodovodu a požádat o kontrolu vodovodního systému. Pokud máte podezření na kontaminaci vody ve vašem vlastním vrtu či studni, je nutné urychleně nechat provést kontrolní rozbor vody.

Komentáře