Jak upravit vodu ze studny? Začnete rozborem

Voda studny
Vlastní studna představuje cennou devizu, neboť přináší příjemný pocit nezávislosti na externí dodávce vody. Aby voda ze studny byla skutečně kvalitní a nezávadná, je nutné o ni pravidelně pečovat. Břemeno nezávadnosti leží v tomto případě na vlastníkovi, protože na rozdíl od vody z obecního vodovodu, není ta ze studny nijak upravovaná. Pro kvalitní dodávku pitné vody je však úprava vody ve studni nezbytná ve většině případů.

Základem je rozbor vody

Abychom získali důkaz, že je naše voda zdraví nezávadná, provádí se v pravidelných intervalech rozbor vody. K nejčastějším důvodům, kdy se k rozboru vody přistupuje, patří následující situace:

 • Nevhodné zabarvení vody nebo zápach
 • Kolaudace nového domu
 • U některého člena rodiny se vyskytl průjem či nevolnost
 • Kolaudace nové studny
 • Usazování velkého množství vodního kamene na topných tělesech spotřebičů
Náhled rozboru vody
Náhled rozboru vody

Co nám říká rozbor vody

Výsledek základního rozboru vody bez mikrobiologického zkoumání zahrnuje následující parametry:

 • PH
 • Vodivost
 • Amonné ionty a volný amoniak
 • Dusičnany a dusitany
 • Tvrdost vody
 • Železo a mangan
 • Sírany a chloridy

Ale jsou to právě bakterie ve vodě, které způsobují nepříjemná onemocnění, takže je dobré mít jistotu, že se v naší vodě nevyskytují. A pokud rozbor vody jejich přítomnost prokáže, pak víme, že musíme situaci rychle řešit. Při mikrobiologickém posouzení se stanovují bakterie jako kolonie tvořící jednotku (KTJ). Mikrobiologie nám dá přehled o přítomnosti bakterií Escherichia coli, Clostridium perfringens a ostatních koliformních bakterií.

Výše uvedené zahrnuje takzvaný základní rozbor vody. Rozšířený rozbor se pak soustředí i na přítomnost těžkých kovů, pesticidů a léčiv.

Co když je rozbor vody nepříznivý

Pokud obdržíme špatnou zprávu, že naše voda není v pořádku, není třeba si hned zoufat. Řešení existuje. K nejčastějším problémům studniční vody patří:

 • Mechanické nečistoty

Ze stěn studny nebo špatně utěsněným poklopem se mohou do vody dostat mechanické nečistoty. K jejich odstranění se používají filtry z polypropylenu, pískové vrstvy nebo se nečistoty zachytávají na povrch aktivního uhlí. Filtry je potřeba pravidelně měnit nebo čistit, protože je nečistoty ucpávají.

 • Dusičnany

Dusičnany ve vodě nalezáme bohužel velmi často. Dostávají se do ní prostřednictvím zemědělské činnosti. Škodí zejména kojencům, u kterých způsobují dýchací obtíže. Problém dusičnanů řeší úpravny vody fungující na principu iontové výměny. Speciální směs na sebe naváže anionty NO3a uvolní místo nich chloridové anionty. Směs se regeneruje solným roztokem.

 • Železo a mangan

Železo a mangan se vyskytují v geologickém podloží, a tak nás jejich zvýšený obsah ve studniční vodě nemůže překvapit. Železo pozměňuje chuť vody a vytváří rezavě hnědý zákal. Navíc působí jako živná půda pro bakterie. Přítomnost manganu poznáme okamžitě podle černých skvrn na praných oděvech. Mastné černé skvrny se tvoří i na sanitárním zařízení.

Voda s vysokým obsahem železa a manganu
Voda s vysokým obsahem železa a manganu

Železo a mangan působí škody hlavně na potrubích systémech, které zanášejí. Může docházet k omezenému využívání až k jejich úplnému zničení. Problém řeší úpravny vody, které kromě železa a manganu odstraní z vody široké spektrum dalších látek. Základem fungování úpraven je iontová výměna. Úpravna je naplněna pryskyřicí, speciální směsí, která na sebe váže železo, další směsí, která odstraňuje organické nečistoty, katexovou pryskyřicí změkčující vodu a křemenným pískem.

 • Tvrdá voda

Tvrdost vody se definuje jako součet obsahu vápníku a hořčíku. Tvrdá voda je častým problémem mnoha lokalit. Výsledkem tvrdé vody je tvorba vodního kamene v bojlerech, varných konvicích, potrubních systémech a v pračkách. Tvrdá voda také nadměrně vysušuje pokožku. Nadměrnou tvrdost vody řeší iontová výměna.

 • Bakterie

Pokud jsou překročeny povolené počty KTJ, je nutné přistoupit k dezinfekci vody. Moderní dezinfekční prostředky mají výborné germicidní účinky. Spolehlivě zahubí koliformní bakterie, clostridie, pseudomonády i enterokoky. Studnu můžeme dezinfikovat chemickými přípravky například Savem v objemu asi 15 až 20 ml Sava na 1 krychlový metr vody. Savo se nechává působit asi 1 hodinu a po této době můžeme vodu bez obav pít. Další možností je použít Sagen, jehož účinnou látkou je stříbro. Jeho zbytková koncentrace však může u malých dětí způsobovat zdravotní problémy. Poslední variantou je Chloramin B. I zde musíme být opatrní s dávkováním. Chloramin B se hodí hlavně k dezinfekci stěn studny.

Pokud se chceme obejít bez chemie, přicházejí na řadu UV lampy. Jsou instalovány přímo do vodovodního potrubí a kontinuálně dezinfikují protékající vodu.

Komentáře