Jaké bakterie se mohou vyskytovat ve vodě a co od nich hrozí?

Bez vody nemůžeme žít, to ví každý. A nejen my, ale i živočichové či rostliny. Co už ovšem každý neví nebo si to neuvědomuje, je skutečnost, že voda je přirozené místo výskytu mikroorganismů, kam se řadí i různé bakterie. Které jsou nejčastější, a jak nám mohou škodit? Jak se jich zbavit a pít pouze čistou a nezávadnou vodu? Na vše se pokusíme odpovědět v tomto článku.

Bakterií je ohromné množství a v základu je můžeme rozdělit podle složení buněčné stěny, podle způsobu absorpce živin, podle způsobu získávání energie, podle vztahu kyslíku, podle hygienického ukazatele, podle původu v jejich prostředí a podle dalších kritérií.

Známé a zdraví ohrožující bakterie

Mezi nejznámější bakterie, které se ve vodě vyskytují, patří dozajista Legionella pneumophila a Koliformní bakterie. Těmto dvou se budeme věnovat podrobněji.

Legionella pneumophila

Legionella žije především ve stojatých vodách vodovodního potrubí v rozsahu teplot 30 až 50 °C. Jedná se o velmi nebezpečnou bakterii. Způsobuje Legionářskou nemoc a člověk se touto bakterií může nakazit vdechnutím. Nemoc se podobá zápalu plic a u osob se sníženou imunitou může způsobit i smrt. Limity Legionell musí být hlídány a jsou stanoveny vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. V ní jsou uvedeny limity především pro zdravotnická a ubytovací zařízení, sprchy u veřejných bazénů a koupališť. Pro ostatní platí doporučená hodnota.

Jak eliminovat bakterie Legionelli z rozvodů?

K odstranění a prevenci se nejčastěji používá termická desinfekce, chemická desinfekce a samozřejmě je důležité udržovat celý rozvodový systém. Termická dezinfekce není příliš účinná a musí se neustále opakovat. Spočívá v zahřívání vody v potrubí na více než 70 °C alespoň jednou týdně. Nejúčinnější je periodická chemická dezinfekce nebo ionizace těžkými kovy. A používá se také známý chlór, oxid chloričitý (ClO2), chloramin, ozon nebo UV záření. Nejčastěji je to právě chlór nebo v poslední době stále více využívaný a zároveň i šetrnější a účinnější chlordioxid.

Koliformní bakterie

Koliformní bakterie patří k nejdůležitějším hygienickým indikátorům fekálního znečištění. Jsou přítomné v trávicím traktu lidí a živočichů. Jedná se o gramnegativní aerobní až fakultativně anaerobní tyčinky, které zkvašují laktózu na plyny, kyseliny a aldehydy. Bakterie se řadí do čeledi Enterobacteriaceae. Koliformní bakterie žijí běžně, mimo trávicího traktu, i v půdě. Vyskytují se mezi nimi i patogenní kmeny tvořící toxiny, které mohou proniknout do tkání a ohrozit zdraví lidí (salmonela, shigella, enterocolitica a další onemocnění). Kontaminovaná voda může způsobit průjem, nevolnost či zvracení. Bakterie typu Salmonella mohou způsobit i břišní tyfus, paratyfus a salmonelózu.

Koliformním bakteriím vadí velké teplo a při teplotách nad 72 °C by měly být spolehlivě odstraněny. Bakterie indikují slabou ochranu vodního zdroje. Vyhláška jasně stanovuje, kolik jich může být v pitné vodě určené k hromadnému zásobování (100 ml) i k individuální spotřebě (10 ml).

K jejich odstranění se většinou využívají vhodné dezinfekční prostředky dávkované v pravidelných intervalech či speciální filtrace. Je možná i kombinace obojího.

koliformní bakterie

Další druhy bakterií, se kterými se můžete setkat:

  • Enterokoky – jsou resistentní vůči vysokému pH. Mohou způsobovat infekce močových cest, infekce žlučových cest či gynekologické záněty.
  • Pseudomonas – objevují se ve vodě či uvnitř těl rostlin. Jejich velké množství dokáže přežít v různých nádobách či umělohmotných lahvích s balenou vodou. Způsobují záněty ran, infekce uší, očí či zánět průdušek.
  • Escherichia coli – je součástí mikroflóry tlustého střeva u většiny teplokrevných živočichů. Obvykle se dostane do těla ihned po narození a mimo hostitele neumí dlouho fungovat. U zdravých lidí nevyvolává žádné potíže.

Ne všechny bakterie jsou zdraví nebezpečné, naopak jsou mnohé prospěšnou součástí lidského těla i těl jiných živočichů. Veškeré limity jsou stanovené ve vyhlášce. Vždy je však důležité bakterie ve vodě nepodceňovat a v případě nejistoty se raději obrátit na odborníky, kteří dokáží dát vodu účinně a spolehlivě do pořádku.

Komentáře