Odstraňování dusičnanů ze spodních vod

Narůstající počet továren a velkých zemědělských polí má neblahý vliv nejen na životní prostředí jako takové. Obrovské problémy hlásí i majitelé studní a vrtů. Do spodních vod se totiž dostávají dusičnany, které působí negativně na zdraví člověka. V krevním oběhu se dokonce přeměňují na látky toxické. Do vody se dostávají hned několika různými způsoby a nejvíce jejich přítomností trpí ti nejmenší z nás, kteří ještě nedisponují dostatečně vyvinutou obranyschopností a přísunu vody jsou daleko více závislí.

Úkolem tohoto článku je čtenářům a všem lidem postiženým výskytem dusičnanů ve studni osvětlit, jakým způsobem se jich mohou efektivně zbavit a uchránit tím zdraví své i celé rodiny.

Odkud se dusičnany ve vodě berou?

Nejčastějšími původci dusičnanů ve vodě jsou samozřejmě umělá hnojiva a postřiky, které se na zemědělských polích hojně využívají. Ty se vsáknout do půdy a pokud se vaše studna nachází v blízkosti pole, může jimi být snadno napadena. To samé platí i v případě továren, které produkují opravdu velké množství nežádoucích látek, jenž se na kvalitě vody také výrazně podepíší.

hnojeni

Voda ve studni se jimi může dále znehodnotit i prostřednictvím žump a septiků, které se vinou nedostatečného prostoru na pozemku umisťují v její blízkosti. Dusičnany ovšem mohou vodu napadnout i skrze organický odpad. Pachatelů tedy může být celá řada. Pro všechny však platí jeden společný jmenovatel – musejí se včas řešit!

Vliv dusičnanů na zdraví člověka

Dusičnany se v trávicím traktu člověka přeměňují na dusitany. Může tak snadno dojít k vážnému poškození zdraví. Dusičnanová methemoglobinémie vzniká konzumací kojenecké stravy připravované z postižené vody a výrazným způsobem omezuje přenos kyslíku krví.

U miminek a menších dětí může tedy následkem konzumace vody s obsahem dusičnanů docházet k problémům s transportací krve , která se projeví zmodráním rtů, chodidel a rukou. Dále mohou trpět silnými bolestmi hlavy a hrozí i udušení. Dusičnany postihnou i stále se vyvíjející centrální nervový systém. Následkem může být i duševní zaostalost nebo zpoždění vývinu po psychické stránce.

Ani dospělí však nejsou od nežádoucích efektů osvobozeni. Konzumace dusičnanů ve vodě vede k infarktům, zvýšenému srdečnímu tlaku a zvyšuje riziko vzniku nádorových onemocnění močového měchýře nebo trávicího systému.

Z tohoto seznamu, který ještě zdaleka není kompletní, je jasně patrná důležitost vyřešit tento problém s vodou už v jeho zárodku, jinak může mít naprosto fatální následky.

Jak vodu zbavit dusičnanů?

Na trhu se dnes objevuje hned několik přístrojů, které proklamují odstranění dusičnanů z vody. Ne ve všech případech se toto tvrzení ovšem zakládá na pravdě. Pojďme si tedy shrnout nejdůležitější aspekty, které by měl takový přístroj splňovat:

  • automatické fungování
  • dlouhá životnost
  • snadná instalace
  • efektivní vyřešení problémů s dusičnany

Nikdo asi nechce u přístroje, který zbavuje vodu dusičnanů trávit dlouhé dny a kontrolovat jeho činnost. Ty nejlepší přístroje fungují zcela automaticky a řídí se podle času nebo množství upravené vody.

Ani neustálé výměny náplní nebo dokonce celých přístrojů nejsou žádoucí, protože by to mohlo výrazně zatížit váš rodinný rozpočet. Náplň by v ideálním případě měla vydržet několik let bez potřeby výměny a neomezená životnost samotného přístroje je také důležitá.

Opravdu kvalitní přístroj vyniká snadnou instalací, kdy se pouze napojí na centrální přívod vody s obtokem. Díky tomu dojde k okamžitému zbavení vody nebezpečných látek, která do domácnosti od té chvíle putuje v potřebné kvalitě.

Nejlepší řešení? Máme pro vás tip!

Všechny výše zmíněné potřeby vám dokáže splnit odstraňovač dusičnanů AquaNamix, který funguje na principu iontové výměny. Speciální směs, kterou obsahuje, na sebe naváže všechny škodlivé dusičnany a místo nich uvolňuje jen neškodné chloridy. Po vyčerpání kapacity se směs automaticky regeneruje pomocí roztoku soli. Tato úpravna navíc obsahuje bypass, jenž reguluje množství dusičnanů.

S využitím obtokové armatury se přístroj napojí na hlavní přívod upravované vody do domácnosti. Výstup vody s obsahem škodlivých látek se pak zavede rovnou do odpadu. Každý si také může nastavit řídící ventil dle vlastních potřeb.

Přístroj AquaNamix je opravdu efektivní společník, který vás dokáže zbavit problémů s dusičnany ve vodě jednou pro vždy. Životnost přístroje je neomezená a náplň vydrží dlouhých 10 let. Je to zkrátka vaše sázka na jistotu.

 

Komentáře