Čeští vědci představí na EXPO 2020 systém, který bude v poušti vyrábět vodu ze vzduchu – S.A.W.E.R.

Vědci z ČVUT dokončují unikátní zařízení, které má za úkol proměnit části suché pouště v zelené oázy. Systém S.A.W.E.R. (Solar Air Water Energy Resource) může sice působit jako sci-fi, ale funguje na ověřených principech a poukazuje na technologie budoucnosti. Projekt, spojuje vědce z UCEEB a Fakulty strojní ČVUT společně s Botanickým ústavem Akademie věd ČR. Česká republika ho představí na EXPO 2020 v Dubaji.

SAWER EXPO 2020
Systém S.A.W.E.R.

SAWER se skládá ze dvou systémů, jeden na získávání vody z pouštního vzduchu a druhý pro kultivaci pouště v úrodnou půdu. Systém na získávání vody ze vzduchu je využíván jako dvojstupňový systém, ve kterém se v první fázi použije desikant – materiál, který na svůj povrch váže vodní páru adsorpcí. Ten venkovnímu vzduchu odebere vodní obsah a zadrží ho na svém povrchu. Odvlhčený vzduch se odvede zpátky do venkovního prostředí. Zároveň se do systému nasaje další venkovní vzduch se svým přirozeným obsahem vodní páry, který se nejdříve ohřeje na tak vysokou teplotu, aby bylo možné z povrchu desikantu vodní páru uvolnit a tím pouštní vzduch navlhčit. Vzduch při zvýšené teplotě do sebe totiž může vázat větší množství vodní páry. Na chladič pak přichází výrazně vlhčí vzduch, než je venkovní vzduch z pouště. Díky tomu lze chladičem získat daleko více vody kondenzací ze vzduchu. Klasickým chladičem lze z pouštního vzduchu dostat v průměru 10 l/den, zařízením SAWER až 200 l/den.

Schéma systému S.A.W.E.R.
Schéma systému S.A.W.E.R.

Voda, kterou vyrobí systém je vodou destilovanou, která se dá dobře uchovávat. Pro další využití je ale zapotřebí ji mineralizovat. Pro závlahu rostlin ji o živiny obohacuje fotobioreaktor, který dodává Botanický ústav AV ČR, na pitnou vodu ji mění jednotka WatiMin společnosti EuroClean. (EuroClean bude součástí projektu S.A.W.E.R. na EXPO 2020)

Zařízení se propojila v laboratořích UCEEB v Buštěhradu, kde vědci mobilní verzi systému S.A.W.E.R. testují ve zvláštní komoře, simulující atmosférické podmínky Spojených arabských emirátů. Úpravna vodu nejprve filtruje a obohacuje o minerály, zejména vápník, hořčík a draslík, čímž vznikne kvalitní a chutná pitná voda dle světových standardů. WatiMin vodu za pomoci elektrolýzy, respektive UV záření rovněž dezinfikuje a zbavuje veškerého možného mikrobiologického znečištění.

Komentáře